Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Ευχαριστήρια στον Πρόεδρο της Preconstructa ΑΕΒΤΕ κύριο Βασίλειο Σεργιαννίδη | 13.6.2014

O Διοικητής Θέμης Ανθρακίδης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και δημόσια τον Πρόεδρο της Preconstructa ΑΕΒΤΕ κύριο Βασίλειο Σεργιαννίδη για την χορηγία του στο Νοσοκομείο μας.

Ο κ. Σεργιαννίδης με την χορηγία προς το Νοσοκομείο μας, εφοδιάζει για μία ακόμη φορά την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με τα επιπλέον υλικά απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των αιμοκαθαιρόμενων συμπολιτών μας.

Λαμβανομένων υπόψη των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η αγορά και η οικονομία γενικότερα, χορηγίες σαν και αυτήν από τον συμπολίτη μας επιχειρηματία καταδεικνύουν την ιδιαίτερη ευαισθησία του απέναντι στο νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού μας διαχρονικά και καθίστανται παράδειγμα προς μίμησην και για άλλους.