Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Ηλεκτρονικός ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός (9/2020)

Ηλεκτρονικός ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός (9/2020) για την ανάθεση προμήθειας «Ακτινολογικών Φιλμ και Ψηφιακών Βιντεοδίσκων (DVD)» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

H διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη αν επιλέξετε  τη σύνδεση
http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e5s1

και στη συνέχεια στο πεδίο “Μοναδικός Κωδικός – ΑΔΑΜ”  εισάγεται τον αριθμό: 20PROC006823196