Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Ηλεκτρονικός ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός (2/2020) για την «Προμήθεια Καυσίμων» – Γουμένισσα

Ηλεκτρονικός ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός (2/2020) για την «Προμήθεια Καυσίμων»

συνολικού προϋπολογισμού 168.286,35 με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό ενιαίας έκπτωσης).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.