Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Αυτοτελές Τμήμα – Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Υπάγεται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου. Περιλαμβάνει το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.