Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Φαρμακείο – Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Αντικείμενο του Νοσοκομειακού Φαρμακείου είναι η παροχή υπηρεσιών Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής στο ίδρυμα με σκοπό την κάλυψη των πάσης φύσεως φαρμακευτικών αναγκών τόσο σε υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης όσο και σε υπηρεσίες υλικής φαρμακευτικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διευθυντής:          23413 51767
  • Προϊσταμένη:     
  • Γραφείο Ιατρών: –
  • Email: –
  • Φάξ: