Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Νοσηλευτική Υπηρεσία – Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Νοσηλευτική Υπηρεσία, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι η παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας στους νοσηλευόμενους, σύμφωνα με τα πορίσματα της νοσηλευτικής και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση γιατρών, η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής και της εκπαίδευσης στον τομέα αυτό σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό και αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία εξασφαλίζει σε όλα τα Νοσηλευτικά Τμήματα την αναγκαία ετοιμότητα για την αντιμετώπιση:
 • Επειγόντων Περιστατικών
 • Ομαδικών Ατυχημάτων
 • Ενδεχόμενων φυσικών και μαζικών καταστροφών

Κύριο καθήκον αποτελεί η φροντίδα του ασθενή, από τις απλές καθημερινές δραστηριότητες (υγιεινή διατροφή, νοσηλεία) φτάνοντας μέχρι και την χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας για την υποστήριξη της ζωής και για την ανακούφιση του ασθενή. Συστατικό στοιχείο της φροντίδας αποτελεί η συνεχής ψυχολογική στήριξη και η επικοινωνία με τον ασθενή. Γι αυτό τον σκοπό υπάρχει κοινός σχεδιασμός και συμβουλευτική καθοδήγηση όλου του του νοσηλευτικού προσωπικού. Βασικό μέλημά μας είναι η συνεχής αυτό-βελτίωση με στόχο την εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών που αναβαθμίζουν την προσφερόμενη φροντίδα.

Στόχοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αποτελούν
 • Η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας των νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας
 • Η στελέχωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας, με βάση τα διεθνή πρότυπα και τον οργανισμό του νοσοκομείου
 • Ο προγραμματισμός και η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, σύμφωνα με καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας.
 • Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς για τη διαχείριση μαζικών καταστροφών και κρίσεων.
 • Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το νοσηλευτικό προσωπικό (Νοσηλευτικές Ειδικότητες, Προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες)
 • Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών Νοσηλευτικής
 • Η ανάπτυξη και υποστήριξη ερευνητικών πρωτοκόλλων με ενδιαφέρον για τη Νοσηλευτική επιστήμη

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

 • 1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) τμήματα που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας καθώς και τα Διατομεακά Τμήματα.
 • 2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) Τμήματα που καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας καθώς και τα Χειρουργεία.
 • 3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) Τμήματα που καλύπτουν τον Ψυχιατρικό Τομέα και τον Εργαστηριακό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα Εξωτερικά Ιατρεία.

Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/92 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από:

 1. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο
 2. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα
 3. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Διευθυντής: 23413 51479