Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Παθολογική Κλινική – Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Pathologiko

Βρίσκεται στον 2ο όροφο του νοσοκομείου. Οι δραστηριότητές της, περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μιας παθολογικής κλινικής, δηλαδή, νοσηλεία ασθενών, εκπαίδευση των ιατρών, συμμετοχή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και το Εξωτερικό Παθολογικό Ιατρείο, έρευνα, συμμετοχή σε έκτακτες και ειδικές περιπτώσεις κα.

Στόχος της Παθολογικής κλινικής είναι να προσφέρει στο Νοσοκομείο αλλά και στο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας γενικότερα, ένα καλά ανεπτυγμένο και λειτουργικό πρόγραμμα κλινικού έργου, εκπαιδευτικής δραστηριότητος και επιστημονικής έρευνας. Η φιλοσοφία του τμήματος είναι ότι όλο το στελεχιακό δυναμικό πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλους τους προαναφερθέντες άξονες.

Λειτουργούν εξωτερικά ιατρεία Υπερτασιολογικό κάθε Τετάρτη και Διαβητολογικό κάθε Τρίτη καθώς και τακτική Παθολογική κάθε μέρα.

Στελέχωση

  • Μπιτλή Αικατερίνη (Συντονιστής Δ/ντρια)
  • Τσάχαλης Θεόδωρος (Επιμελητής Β’)

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διευθυντής:          23413 51518
  • Προϊσταμένη:      23413 51506
  • Γραφείο Ιατρών: 23413 51517 & 522