Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ (Σκεύη Κουζίνας)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ (Σκεύη Κουζίνας)

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 39221100-8

Προϋπολογισμός : 2.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κριτήριο Κατακύρωσης : χαμηλότερη τιμή

κατεβάστε το αρχείο