Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ¨ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ¨

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 03221200-8

Προϋπολογισμός Φορέα Κιλκίς : 33.619,21€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προϋπολογισμός Φορέα Γουμένισσας : 10.177,83€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη οπωροπωλείου – φρούτα είναι το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορείου της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

κατεβάστε το αρχείο