Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Λειτουργία Κεντρικής Αποστείρωσης στη Νέα Πτέρυγα | 27.2.2013

Ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία της Κεντρικής Αποστείρωσης στη Νέα Πτέρυγα.

Παρά τους ομολογουμένως δύσκολους καιρούς που ζούμε, και τους μειωμένους πόρους με τους οποίους καλείται το ίδρυμα να ανταπεξέλθει, στο Νοσοκομείο του Κιλκίς πραγματοποιούνται ακόμη αλλαγές.  Σε μια προσπάθεια να βελτιωθούν τόσο οι διαδικασίες λειτουργίας του ιδρύματος όσο και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι ολοένα και περισσότερο προτιμούν την Δημόσια Υγεία, αποπερατώθηκε με επιτυχία ο εξοπλισμός και η μεταφορά της κεντρικής αποστείρωσης στην νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου μας.

Πλέον, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, κλίβανοι πλάσματος και ατμού τελευταίας τεχνολογίας εγκαταστάθηκαν στους νέους χώρους αποστείρωσης της Γ’ πτέρυγας με αποτέλεσμα να αναβαθμιστούν οι εν λόγω υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

Η προσπάθεια που καταβάλει τόσο το προσωπικό όσο και η διοίκηση του ιδρύματος, προβλέπει, και μάλιστα αρκετά σύντομα, και την μεταφορά των χειρουργείων του Νοσοκομείου στους χώρους της νεόδμητης πτέρυγας. Ενέργεια που θα αναβαθμίσει κάθετα τις υπηρεσίες του μια που ο χώρος που φιλοξενεί τα υφιστάμενα χειρουργεία μετρά πάνω από 6 δεκαετίες ζωή.