Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Ματαίωση διαγωνισμού για την προμήθεια Ασκών Αίματος

Θέμα: Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ασκών Αίματος με αρ. διακήρυξης 21/2020 (ΑΔΑ Ω7ΗΨ4690Β2-ΤΕΚ και ΑΔΑΜ 20PROC007332627)

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.