Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CPV: 15000000-8

Προϋπολογισμός :  206.833,18€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο Κατακύρωσης : το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) σε ορισμένα είδη τροφίμων  και η χαμηλότερη τιμή σε άλλα είδη τροφίμων

Κατεβάστε το αρχείο