Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Οργάνωση και υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών ιατρικών σεμιναρίων στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας «Εξειδικευμένη Εκπαίδευση» του έργου IpA Shield «Joint Actions for the protection and improvement of public health in the Cross- Border Area»

Οργάνωση και υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών ιατρικών σεμιναρίων στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας «Εξειδικευμένη Εκπαίδευση»  του έργου IpA Shield «Joint Actions for the protection and improvement of public health in the Cross- Border Area»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 79951000-5

Προϋπολογισμός : 9.840.00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Κατεβάστε το αρχείο