Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Ορισμός Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών ( Υ.Π.Π.Α.).

ΘΕΜΑ: Ορισμός Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών ( Υ.Π.Π.Α.).

O ΔΙΟΙΚΗTΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Δεδομένου μη υπάρχοντος άλλου υπαλλήλου με περισσότερα τυπικά προσόντα, ορίζεται Υπεύθυνη Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών ( Υ.Π.Π.Α.), η μόνιμη υπάλληλος του Νοσοκομείου κα Καραβαλάκη Κυριακή κλάδου και ειδικότητας ΤΕ Λογιστικής, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ : 6Ν294690Β2-ΥΞΟ