Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Παραλαβή νέου εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς μέσω του Ipa Shield | 30.10.2014

Παραλαβή νέου εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς μέσω του Ipa Shield.

Με επιτυχία εξελίσσεται η υλοποίηση του έργου IpA Shield με την παραλαβή νέου, υπερσύγχρονου εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο του Κιλκίς. Ήδη τέθηκε σε λειτουργία το πρώτο από τα τρία πακέτα τελευταίας γενιάς ακτινογραφικών ψηφιοποιητών, ενώ σε μέχρι το τέλος του έργου αναμένεται η παραλαβή νέου ιατρικού εξοπλισμού ύψους άνω των 600.000€. Ο νέος εξοπλισμός θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου και στην παροχή αποτελεσματικότερης ιατρικής φροντίδας.

Επίσης, παρελήφθη και εγκαταστάθηκε με επιτυχία το νέο υπερσύγχρονο καρδιολογικό σύστημα δοκιμασίας κόπωσης (test κόπωσης). Το σύστημα αυτό, περιλαμβάνει τελευταίας γενιάς υπολογιστικό σύστημα και αντίστοιχα νέας έκδοσης λογισμικό τα οποία επιτρέπουν στον καρδιολόγο να επιτελέσει την δοκιμασία κόπωσης αξιόπιστα, γρήγορα και προπαντός αποτελεσματικά. Επιτέλους, μετά από τριάντα περίπου χρόνια και με πόρους του διασυνοριακού προγράμματος Ipa Shield, αντικαθίσταται το παλαιό και γερασμένο σύστημα το οποίο έκανε δύσκολη την καθημερινότητα τόσο των καρδιολόγων του Νοσοκομείου όσο και των ασθενών.

Το έργο «IpA Shield» -ο πλήρης τίτλος του είναι «Κοινές δράσεις για την προστασία και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή- είναι ενταγμένο στο IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- FYROM 2007-2013 και υλοποιείται με επικεφαλής εταίρο το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Στόχος του έργου είναι, μέσα από την ανάπτυξη παράλληλων και κοινών δράσεων εκατέρωθεν των συνόρων, να συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη διασυνοριακή περιοχή, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Προγράμματος.

Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του έργου, αφορά την προμήθεια νέου σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ενώ έχουν προβλεφθεί και εξειδικευμένες δράσεις εκπαίδευσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων. Επισημαίνεται ότι το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμετεχουσών χωρών.

Παράλληλα, το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας, ολοκλήρωσε με επιτυχία πρόγραμμα διατροφικής αγωγής στα σχολεία της πόλης του νομού Κιλκίς με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και την υγιεινή διατροφή.

Η διοίκηση του Γ. Ν. Κιλκίς αναγνωρίζοντας τη σημασία και το ρόλο όλων των μονάδων υγείας του Νομού και του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο πόρο από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, με τη συμμετοχή στελεχών του Νοσοκομείου και τη συνεργασία εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας για την περιοχή, αυξάνοντας το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Νοσοκομείου για την επιτέλεση του σκοπού του που δεν είναι άλλος από την προστασία και τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής.