Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

Οι παρατηρήσεις αφορούν στους παρακάτω αριθμούς διαβουλεύσεων:

20DIAB000008704, 20DIAB000008649, 20DIAB000008650

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

Οι παρατηρήσεις αφορούν στον παρακάτω αριθμό διαβουλεύσης:

20DIAB000008921

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

Οι παρατηρήσεις αφορούν στον παρακάτω αριθμό διαβουλεύσης:

20DIAB000008922

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.