Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Περίληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού

Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για το συντονισμό και τη διαχείριση, καθώς και την πληροφόρηση και δημοσιότητα του έργου IpAShield«Joint Actions for the protection and improvement of public health in the Cross- Border Area»

Προϋπολογισμός: 68.554,00€ με ΦΠΑ

Κατεβάστε το αρχείο