Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΠΥΥ2014

Πρόχειροι διαγωνισμοί με σφραγισμένες προσφορές στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας 2014 για την προμήθεια ειδών και αναθέσεων υπηρεσιών.

Κριτήριο Κατακύρωσης : Χαμηλότερη Τιμή

Κατεβάστε το αρχείο