Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Ώρες Λειτουργίας: Τα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργούν με ραντεβού από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Για να κλείσετε ραντεβού θα επικοινωνήσετε με τα εισιτήρια στα 23413 51736 & 23413 51737 (αστική χρέωση)

Τοποθεσία: Λειτουργούν στο σημείο που λειτουργούν και τα Πρωινά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία.

Το πρόγραμμα λειτουργίας τους είναι:

Ιατρείο Ιατρός Ώρες
Επικοινωνήστε με το Γραφείο των Ραντεβού, στα παραπάνω τηλέφωνα,

για έλεγχο διαθεσιμότητας ιατρείων.

Ιατρείο Ιατρός Ώρες
Επικοινωνήστε με το Γραφείο των Ραντεβού, στα παραπάνω τηλέφωνα,

για έλεγχο διαθεσιμότητας ιατρείων.

Ιατρείο Ιατρός Ώρες
Επικοινωνήστε με το Γραφείο των Ραντεβού, στα παραπάνω τηλέφωνα,

για έλεγχο διαθεσιμότητας ιατρείων.

Ιατρείο Ιατρός Ώρες
Επικοινωνήστε με το Γραφείο των Ραντεβού, στα παραπάνω τηλέφωνα,

για έλεγχο διαθεσιμότητας ιατρείων.

Ιατρείο Ιατρός Ώρες
Επικοινωνήστε με το Γραφείο των Ραντεβού, στα παραπάνω τηλέφωνα,

για έλεγχο διαθεσιμότητας ιατρείων.

Τα εργαστήρια που λειτουργούν στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία είναι:

Όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο ιατροτεχνικό προσωπικό. Η αμοιβή για επίσκεψη σε Απογευματινό Ιατρείο, καταβάλλεται απευθείας στο Νοσοκομείο από τον εξεταζόμενο και ανεξάρτητα με την ιατρική βαθμίδα, διαμορφώνεται στα 24€.

 

Η αμοιβή για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων, που διενεργούνται στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου, και δεν απαιτούν νοσηλεία, καταβάλλεται είτε από τον εξεταζόμενο είτε από τον ασφαλιστικό του φορέα. Για το λόγο αυτό θεωρείται σκόπιμο ο εξεταζόμενος να φέρει παραπεμπτικό θεωρημένο από το ασφαλιστικό του Ταμείο. Σε περίπτωση που δεν έχει το παραπεμπτικό ο εξεταζόμενος θεωρείται ιδιώτης και ως εκ τούτου καταβάλει το ποσό των εξετάσεων του κατά την προσέλευση του στη Γραμματεία των Απογευματινών Ιατρείων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία των Απογευματινών Ιατρείων.

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Βεβαιώσεων & Ραντεβού, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς