Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Ποσοστά και Δείκτες βελτίωσης | 14.02.2013

Ευχάριστα είναι τα νέα από το Νοσοκομείο της πόλης μας.

Μετά από συγκροτημένη προσπάθεια τόσο των εργαζομένων όσο και της διοίκησης, η πορεία προς τη βιωσιμότητα του ιδρύματος πλέον αποτελεί γεγονός. Με νέο αέρα και γοργούς ρυθμούς άφησαν πίσω τους την μιζέρια και την εσωστρέφεια που είχε περιπέσει το ίδρυμα. Τα στοιχεία που ενισχύουν την παραπάνω άποψη είναι εφ ενός μεν τα χρηματοοικονομικά τα οποία παρουσιάζουν θεαματική βελτίωση και αφ’ έτερου οι δείκτες πληρότητας οι όποιοι όντας βελτιωμένοι, υποδηλώνουν ότι, όλο και περισσότερο οι συμπολίτες μας εμπιστεύονται την υγεία τους στο ίδρυμα της πόλης μας.

Ποιο συγκεκριμένα: Ποσοστά και Δείκτες βελτίωσης

Η πληρότητα του νοσοκομείου μας αυξήθηκε κατά 37% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2012.

Οι δαπάνες για τις αγορές παρουσιάζουν μείωση άνω του 42% για το ίδιο τρίμηνο και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες (σίτιση, φύλαξη, καθαριότητα), οι οποίες και καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού, είναι μειωμένες σε ποσοστό 20% περίπου.

Τα έσοδα από τα κόμιστρα (εισιτήριο), αυξήθηκαν κατά 55% το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Επιπλέον η προσπάθεια περιορισμού των εξόδων ευόδωσε τους καρπούς της, με αποτέλεσμα τα κονδύλια, για τις εν λόγω εργασίες, να παρουσιάζονται σαφώς μειωμένα χωρίς να επηρεαστεί στο ελάχιστο η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Οι δείκτες έλλειψης υλικών, εν τω μέσω χαλεπών καιρών, φαίνεται να κυμαίνονται σε μηδενικά επίπεδα γεγονός που επιβραβεύει με τον καλύτερο τρόπο την νέα οργανωτική προσπάθεια των επί μέρους υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Τέλος η δημιουργία του γραφείου υποστήριξης του πολίτη (τηλ. 2341351273 κος Μαρογλου) αντιμετωπίστηκε από τους συμπολίτες μας πολύ θετικά. Ασθενείς και συνοδοί έχουν «έναν δικό τους άνθρωπο» ο οποίος τους βοηθά να διευθετήσουν τα προβλήματα που τυχόν προκύπτουν κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους.