Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Κιλκίς, σήμερα 01/09/2020 ημέρα Τρίτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Ιωαννίδου Νίκη και  Ιωάννα Ταφέκη,  προέβημεν στην τοιχοκόλληση των πινάκων εκλογέων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Α/10612/27-08-2020 προκήρυξη εκλογών.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι την έναρξη εκλογής κάθε Εφορευτικής Επιτροπής (ιατρών, λοιπού).

Οι υπάλληλοι

  1. Ιωαννίδου Νίκη
  2. Ιωάννα Ταφέκη

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ