Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Κλήρωσης για την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Κλήρωσης για την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια εκλογών αιρετών εκπροσώπων ιατρών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κιλκίς

Διενεργήθηκε σήμερα Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:30 στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 1ο όροφο του κτιρίου των Διοικητικών Υπηρεσιών, η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών αιρετών εκπροσώπων ιατρικού προσωπικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κιλκίς συνεπεία του γεγονότος ότι δεν επετεύχθη η νόμιμη απαρτία ούτε στην 2η Γενική Συνέλευση,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. Α/5637/27-05-2022 προκήρυξη εκλογών.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε για τις Εφορευτικές Επιτροπές και των δύο (2) ορισθέντων καταστημάτων διεξαγωγής της ψηφοφορίας  και αναδείχθηκαν τα παρακάτω μέλη:

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΤΖΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 2. ΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 3. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
 2. ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
 3. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται το πρώτο κληρωθέν, τακτικό μέλος αυτής.

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ
 2. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 3. ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 2. ΓΑΛΑΝΗ ΑΘΗΝΑ
 3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται το πρώτο κληρωθέν, τακτικό μέλος αυτής.

Το παρόν συντάσσεται σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται όπως παρακάτω. Ένα από τα αντίτυπα παραδίδεται στον πρόεδρο κάθε Εφορευτικής Επιτροπής.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

 

 

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ                                                                                                                                      ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ