Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής

                                                                                                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ

2ης Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια εκλογών αιρετών εκπροσώπων ιατρών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κιλκίς

 

Συνήλθε σήμερα Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00, στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον 1ο όροφο του κτιρίου των Διοικητικών Υπηρεσιών, η 2η Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών αιρετών εκπροσώπων ιατρικού προσωπικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κιλκίς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. Α/5637/27-05-2022 προκήρυξη εκλογών.

Στη συνέλευση δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί η ζητούμενη απαρτία (30%) και θεωρήθηκε λήξασα  γιαυτό θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση σήμερα, στον ίδιο χώρο και ώρα 12:30  σύμφωνα με την προκήρυξη εκλογών.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ