Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου
Ε.Σ.Υ του Νοσοκομείου μας ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 1

Κατεβάστε το αρχείο