Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Προμήθεια Ενδοφακών

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας Ενδοφακών προϋπολογισμού 23.803,45 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ