Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Προμήθεια Εξοπλισμού Μαγειρείου

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας Εξοπλισμού Μαγειρείου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς με προϋπολογισμό 8.176,56€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ