Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Προμήθεια Ιατρικών Γαντιών

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Γαντιών συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.222,68€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς και του Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ