Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου 32 τομών με εγχυτή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κιλκίς, συνεχίζοντας την προσπάθεια ενισχύσεις και εκσυγχρονισμού του τεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει ο άξονας προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία » προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου 32 τομών με εγχυτή, συνολικού προϋπολογισμού 380.000 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 11-06-2021. Εξασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η προσθήκη ενός ακόμα σύγχρονου τεχνολογικά αξονικού τομογράφου στον ήδη υπάρχοντα και λειτουργούντα του Νοσοκομείου και εξασφαλίζεται ένα ακόμα εφόδιο στην προστασία της υγείας των πολιτών του Κιλκίς.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ