Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Τροφίμων και Ποτών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς (CPV 15000000-8)

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ