Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Προσκλήσεις υποβολής οικονομικών προσφορών για το Γ.Ν. Κιλκίς .

1.Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας δύο μηχανισμών δαπέδου σούστας για τις εξωτερικές θύρες του τμήματος Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Κιλκίς .

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

2. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας Σετ προσωρινού καθετήρα αιμοκάθαρσης για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Κιλκίς.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

3. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας υδατοδιαλυτών σάκων για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Κιλκίς.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

4. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας μασκών οξυγόνου.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε  εδώ.

 

5. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας ηλεκτροδίων του Γ.Ν. Κιλκίς.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

6. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας Σετ σύνδεσης αποσύνδεσης Αιμοδοσίας για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνικού Νεφρού.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

7. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας κυκλικού αναστομωτήρα LONGO του Γ.Ν. Κιλκίς.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

8. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας ιατρικών αναλωσίμων.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.