Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Προσκλήσεις υποβολής οικονομικών προσφορών με σκοπό την ανάθεση προμήθειών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς..

  • Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας καθετήρων για τις ανάγκες του Γυναικολογικού – Μαιευτικού τμήματος.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

  • Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας εξαρτημάτων για το ψυγείο συντήρησης αίματος της Αιμοδοσίας .

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

  • Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας κάδων απορριμμάτων μολυσματικών αποβλήτων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κιλκίς.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μελανοδοχείων.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας χειρουργικών πεδίων για τις ανάγκες του Χειρουργείου.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

  • Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας υλικών αναισθησίας για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού τμήματος.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών αποστείρωσης.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια χαρτιών καρδιογράφου για τις ανάγκες των Τακτικών εξωτερικών ιατρείων.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.