Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών για το Γ.Ν.Κιλκίς.

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αυτοκαθετήρων (υδρόφιλοι καθετήρες) η διαλείποντος καθετηριασμού 02968 υδρόφιλοι έτοιμοι λιπασμένοι συσκευασμένοι σε διάλυμα, για ασφαλισμένο του νόμου 4368/2016.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας πλέγματος διπλής όψεως για τις ανάγκες του χειρουργείου.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υλικών εργαστηρίων (Σωληνάρια κενού αέρος) για τις ανάγκες του μικροβιολογικού τμήματος.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.