Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την ανάθεση προμήθειών για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

  1. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας συστήματος μεταγγίσεως αίματος με φίλτρο λευκαφαίρεσης ερυθρών για τις ανάγκες της Παθολογικής κλινικής.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

2. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υλικών αιμοδοσίας.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

3. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας Οφθαλμολογικού εξοπλισμού.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

4. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ραμμάτων για τις ανάγκες του χειρουργείου.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

5. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων υλικών για τον εγχυτή MEDRAD STELLANT D CT του Αξονικού τμήματος.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης   πατήστε εδώ.

 

6. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υλικών εργαστηρίων (βελόνες αιμοληψίας και θερμογραφικό χαρτί) για τις ανάγκες του μικροβιολογικού τμήματος.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.