Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2019 για τη σύναψη σύμβασης με ΠΕ Ακτινοφυσικό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2019
Για τη σύναψη σύμβασης με ΠΕ Ακτινοφυσικό, με καθεστώς έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών,
για παρεχόμενες υπηρεσίες για την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων του Ακτινολογικού
Εργαστηρίου του Γ.Ν. Κιλκίς – Οργανική Μονάδα της έδρας Κιλκίς.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και ξεκινάει από 07-01-2020 έως και 16-01-2020.
Για πληροφορίες πατήστε εδώ.