Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
Προμήθεια, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Yποβολή αιτήσεων για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή καθαριότητας

για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την παροχή καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Γ. Ν. Κιλκίς – φορέας Κιλκίς,από  την υπογραφή της έως και 31-12-2017, σε εφαρμογή του άρθρου 97 του Ν. 4368/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και με τη διαδικασία που καθορίζεται στην με αριθμ. πρωτ. Γ.Π. οικ. 22273/22.03.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ ΩΣΝΟ456ΦΥΟ-62Θ)

Κατεβάστε το αρχείο