Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ:

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών επισκευής κεντρικών αντλιών θέρμανσης.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης & καθαρισμού ατμογεννήτριας.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.