Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ:

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών επισκευής εφεδρείας κεντρικού αντλητικού συγκροτήματος.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με σκοπό την αποκατάσταση δαπέδων σε εξώστες κτιρίου.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.