Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ:

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΝΕΡ. Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ. Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΉΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΓΙΟΛΟΓΙΚΟΥ. Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ. Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΥΒΛΙΑ. Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ. Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ. Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΉΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ. Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ. Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΔΡΟ. Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ. Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ.