Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκλησεις υποβολής προσφορών για την ανάθεση προμήθειας υλικών.

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υλικών για τις ανάγκες του Ενδοσκοπικού.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ. 

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας Υλικών Χειρουργείου.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης   πατήστε εδώ.

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υλικών εργαστηρίων για τις ανάγκες του μικροβιολογικού τμήματος.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.