Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για:

Θέμα: Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την ανάθεση Ετήσιας Συντήρησης Φωτοτυπικών Μηχανημάτων του Γ.Ν. Κιλκίς

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων Η/Υ – εκτυπωτών.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού (αλάτι τυροκομικό).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού (πάνες ακράτειας).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ιατρικών αναλώσιμων υλικών.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας επιδεσμικού υλικού.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας καθετήρων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού (κολάρα ώμου).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας χειρουργικών αποστειρωμένων γαντιών.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού (χειρουργικά πεδία).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού (σκούφιες χειρουργείου).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναισθησιολογικού υλικού.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας νοσοκομειακών ειδών από χαρτί.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών αποστείρωσης.