Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Μικροβιοκτονίας για τις ανάγκες του Γ.Ν Κιλκίς

Θέμα: Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών Μικροβιοκτονίας για τις ανάγκες του Γ.Ν Κιλκίς, για το χρονικό διάστημα τριών μηνών (ενδεικτικά) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ