Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για:

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμου υλικού τεχνητού νεφρού για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γ. Ν. Κιλκίς.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια συστήματος αυτόματης καταγραφής για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα των θαλάμων ψύξης και κατάψυξης των μαγειρείων.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.