Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς

Θέμα: με σκοπό την ανάθεση προμήθειας υλικών για τις ανάγκες του Χειρουργείου: Πλέγματα προπυλαινίου.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αυτοκαθετήρων (υδρόφιλοι καθετήρες) η διαλειπόντος καθετηριασμού 02968 υδρόφιλοι έτοιμοι λιπασμένοι συσκευασμένοι σε διάλυμα, για ασφαλισμένο του νόμου 4368/2016.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καλλιεργειών Μικροβιολογίας για διενέργεια εξετάσεων για τις ανάγκες Βιοπαθολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. Κιλκίς.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υλικών χειρουργείου: Απορροφήσιμη αιμοστατική γάζα.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υλικών χειρουργείου: Συστήματα αναρρόφησης.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας φλεβοκαθετήρων με βαλβίδα του Γ.Ν. Κιλκίς.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ουροσυλλεκτών.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.