Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια:

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών διάλυσης νεφρών του Γ.Ν. Κιλκίς

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υλικών καλλιεργειών Μικροβιολογίας (Αιμοκαλλιέργειες Αντιβιοτικών ) του Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ CPV 33698100-0.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αντιδραστηρίων Βιοπαθοπολογικού εργαστηρίου

( Δίσκοι Αντιβιοτικών, τεστ Π.Α.Π. κ.α.) με CPV:33696500-0.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υλικών καλλιεργειών Μικροβιολογίας για διενέργεια εξετάσεων για τις ανάγκες Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου ( ΤΡΙΒΛΙΑ ) του Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ CPV:33698100-0

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ.