Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας …

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας,  για το Γ.Ν.Κιλκίς, των παρακάτω:

  1. βελόνας αιμοληψίας για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού τμήματος, για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
  2. κυρτού κυκλικού αναστομωτήρα για τις ανάγκες του Χειρουργείου, για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
  3. χαρτογραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των Τακτικών εξωτερικών ιατρείων και Μικροβιολογικού τμήματος, για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
  4. τυροκομικού αλατιού για τις ανάγκες της Μονάδας τεχνητού νεφρού και Τεχνικής υπηρεσίας, για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
  5. αντιμικροβιακής βαλβίδας για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ