Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια:

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Ανταλλακτικών ιατρικών μηχανημάτων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Ανταλλακτικών/εξαρτήματων φωτοτυπικών/εκτυπωτών.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Καθετήρων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Διάφορων ειδών.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (χαρτιά καρδιογράφου).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Οπτικών δίσκων (για χρήση αξονικού τομογράφου).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Συρίγγων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Αναλώσιμων ιατρικών υλικών.