Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών για την ετήσια συντήρηση των Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και Κεντρικού Συστήματος Αδιάλειπτης Ενέργειας (UPS) και Κεντρικού Συστήματος Ενεργειακού Ελέγχου και Εξοικονόμησης Ενέργειας (BEMS) του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών για την ετήσια συντήρηση των Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και Κεντρικού Συστήματος Αδιάλειπτης Ενέργειας (UPS) και Κεντρικού Συστήματος Ενεργειακού Ελέγχου και Εξοικονόμησης Ενέργειας (BEMS) του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης   πατήστε εδώ.