Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναισθησιολογικού υλικού

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναισθησιολογικού υλικού

ΑΔΑ: 6ΘΣ44690Β2-ΛΝΛ
Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ