Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια:

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδων αίματος.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (χαρτικών).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών καθαριότητας.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών καθαριότητας.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναισθησιολογικού υλικού.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού (σετ πλήρες ενδοοστικής έγχυσης).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού (εκριζωτής κιρσών).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού (κουβέρτες αλουμινίου).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ενδοτραχειακών σωλήνων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας καθετήρων αιμοκάθαρσης.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού (συστήματα μετάγγισης αίματος).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού (συστήματα ορού).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υλικών χορήγησης ορού – φαρμάκων.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας μασκών χειρουργείου.