Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για :

1. Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γ.Ν Κιλκίς, για το χρονικό διάστημα ενός μήνα από 1/8/2020 έως 31/8/2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού 24.800,00 € με ΦΠΑ.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

2. Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας γαντιών ΒΙΝΥΛΙΟΥ μιας χρήσης.

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ